PROGRAM XLVII Pucharu profesora Mariana WieczystegoNUMER NALEŻY ODEBRAĆ NAJPÓŹNIEJ NA 30 MINUT PRZED ROZPOCZĘCIEM RUNDY ELIMINACYJNEJ


PIATEK

SOBOTA

NIEDZIELA

SOBOTA 14-15 klasy F i E oraz Senior w klasach, Folwark Zalesie, Grajów 150 k/Wieliczki

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

 

 

 

 

PIATEK


KLASA F i E POW. 15 LAT


Początek rejestracji 8:00

Próba parkietu 8:15

Rozpoczęcie rund eliminacyjnych 9:00


KLASA D STANDARD


Początek rejestracji 10:40

Rozpoczęcie rund eliminacyjnych ok. 11:40


KLASA C STANDARD


Początek rejestracji 12:20

Rozpoczęcie rund eliminacyjnych ok. 13:40


KLASA D LATIN


Początek rejestracji 14:00

Rozpoczęcie rund eliminacyjnych ok. 15:20


KLASA C LATIN


Początek rejestracji 16:10

Rozpoczęcie rund eliminacyjnych ok. 17:30


 

 

 

 

SOBOTA


KATEGORIE 14 - 15 LAT KLASY D i C STYL STANDARDOWY


Początek rejestracji 8:00

Próba parkietu 8:15

Rozpoczęcie rund eliminacyjnych 9:00


KATEGORIE 14 - 15 LAT KLASY D i C STYL LATYNOAMERYKAŃSKI


Początek rejestracji 10:30

Rozpoczęcie rund eliminacyjnych ok. 11:55


KLASA B STANDARD


Początek rejestracji 13:15

Rozpoczęcie rund eliminacyjnych ok. 14:30


KLASA A STANDARD


Początek rejestracji 13:40

Rozpoczęcie rund eliminacyjnych ok. 15:10


KLASA B LATIN


Początek rejestracji 16:40

Rozpoczęcie rund eliminacyjnych ok. 17:50


KLASA A LATIN


Początek rejestracji 18:30

Rozpoczęcie rund eliminacyjnych ok. 19:40


 

NIEDZIELA


KATEGORIE 12 - 13 i 16 - 18 OPEN STYL STANDARDOWY


Początek rejestracji 10:00

Próba parkietu 10:15

Rozpoczęcie rund eliminacyjnych 11:00


KATEGORIE 12 - 13 i 16 - 18 OPEN STYL LATYNOAMERYKAŃSKI


Początek rejestracji 11:50

Rozpoczęcie rund eliminacyjnych ok. 13:15


KATEGORIE 14 - 15 i 16 - 20 OPEN STYL STANDARDOWY


Początek rejestracji 13:45

Rozpoczęcie rund eliminacyjnych ok. 15:00


KATEGORIE 14 - 15 i 16 - 20 OPEN STYL LATYNOAMERYKAŃSKI


Początek rejestracji 14:50

Rozpoczęcie rund eliminacyjnych ok. 16:10


KATEGORIE POW. 19, D2, S1, S2, S3, S4 STYL STANDARDOWY


Początek rejestracji 16:15

Rozpoczęcie rund eliminacyjnych ok. 17:30


KATEGORIE POW. 19, D2, S1, S2, S3, S4 STYL LATYNOAMERYKAŃSKI


Początek rejestracji 17:50

Rozpoczęcie rund eliminacyjnych ok. 18:50


 

SOBOTA 14-15 klasy F i E oraz Senior w klasach, Folwark Zalesie, Grajów 150 k/Wieliczki


KATEGORIE S1, S2, S3, S4 w klasach F, E, D, B styl STANDARDOWY


Rejestracja 7:30 – 8:30

Próba parkietu 8:30 – 8:50

Rozpoczęcie 9:00


Kategorie S1, S2, S3, S4 w klasach C, A, S styl STANDARDOWY


Kategorie 14 – 15 lat w klasach F, E kombinacja styl STANDARDOWY


Rejestracja 10:00 – 11:00

Próba parkietu 11:00 – 11:20

Rozpoczęcie 11:30


Kategorie 14 – 15 lat w klasach F, E kombinacja styl LATYNOAMERYKAŃSKI


Próba parkietu 14:30 – 14:50

Rozpoczęcie 15:00


KATEGORIE S1, S2, S3, S4 w klasach F, E, D, C, B, A, S styl LATYNOAMERYKAŃSKI


Rejestracja 16:00 – 17:00

Próba parkietu 17:00 – 17:20

Rozpoczęcie 17:30

 

 

 

 

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY


piatek

Program piątek

sobota Kolna

Program sobota Kolna

niedziela

Program niedziela